zapisy test

JĘZYK ROSYJSKI

Proponujemy różne poziomy nauczania (skala CEF), dostosowane do aktualnej
wiedzy słuchaczy. Oferujemy także kursy specjalistyczne i indywidualne.

JĘZYK UKRAIŃSKI


POLISH FOR FOREIGNERS - Polski dla Cudzoziemców