zapisy test

CENY KURSÓW

Rok szkolny 2020/2021 Kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena
brutto

Cena brutto
z 5% upustem*

Kurs języka ogólnego**

60

950,00

902,50

Język rosyjski w biznesie

60

950,00

902,50

Konwersacje**

60

950,00

902,50

Kurs przedmaturalny**

60

950,00

902,50

Kurs TELC**

100

1600,00

-

*w przypadku jednorazowej wpłaty za cały kurs
** cennik dla grup powyżej 5 os.


Zniżki
Jednorazowa wpłata za cały kurs - 5%
Dla uczniów i studentów - 3%

Oferowane zniżki nie podlegają sumowaniu.

Zasady płatności w ratach
Kurs może być opłacony w 2-5 ratach. Pierwsza rata jest płatna w momencie zapisu na kurs. Kolejne raty są płatne w terminach wyznaczonych przez szkołę.

Oprocentowanie rat wynosi 0%.

www.spinka.edu.pl