zapisy test

CENY KURSÓW

Rok szkolny 2018/2019 Kurs

Ilość godzin lekcyjnych

Cena
brutto

Cena brutto
z 5% upustem*

Kurs języka ogólnego**

60

830,00

778,50

Język rosyjski w biznesie

60

900,00

855,00

Konwersacje

60

850,00

807,50

Kurs przedmaturalny

60

830,00

778,50

Kurs TELC

100

1400,00

-

*w przypadku jednorazowej wpłaty za cały kurs
** cennik dla grup powyżej 5 os.


Zniżki
Jednorazowa wpłata za cały kurs - 5%
Dla uczniów i studentów - 3%
Dla Ciebie oraz twoich przyjaciół i rodziny (dla Ciebie + 1 os) - 3% 

Oferowane zniżki nie podlegają sumowaniu.

Zasady płatności w ratach
Kurs może być opłacony w 2-5 ratach. Pierwsza rata jest płatna w momencie zapisu na kurs. Kolejne raty są płatne w terminach wyznaczonych przez szkołę.

Oprocentowanie rat wynosi 0%.

www.spinka.edu.pl