Szkolenia
Organizujemy szkolenia z języka ogólnego i biznesowego, których zadaniem jest przygotowanie uczestników zajęć do kontaktów z kontrahentami, posługującymi się językiem rosyjskim lub ukraińskim.

Główne cele kursu to:

  • przyswojenie przez słuchaczy słownictwa i zasad gramatyki języka obcego,
  • opanowanie technik korespondencji handlowej,
  • opanowanie umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych i negocjacji w danym języku.
Podczas kursów staramy się także przekazać informację o zwyczajach i zasadach przyjętych w danym kraju, tak aby ułatwić nawiązywanie i podtrzymywanie korzystnych relacji z kontrahentem.

Oferujemy zajęcia indywidualne lub grupowe, w Państwa firmie lub w siedzibie naszej Szkoły w centrum miasta.

Tłumaczenia
Oferujemy tłumaczenia zwykłe oraz przysięgłe z języka rosyjskiego, ukraińskiego, duńskiego oraz angielskiego.

Prowadzimy również tłumaczenia ustne podczas spotkań biznesowych, na oficjalnych uroczystościach i imprezach o charakterze międzynarodowym. 

W celu otrzymania bliższych informacji prosimy o kontakt tel. 728 84 31 70