zapisy test

Kurs przygotowujący do egzaminu TELC

Zapraszamy na profesjonalne kursy przygotowujące do egzaminu TELC na poziomie B1 lub B2.

 • 90 godzin lekcyjnych intensywnej nauki
 • wykwalifikowany nauczyciel z uprawnieniami do przeprowadzania egzaminu TELC
 • materiały dydaktyczne dobrane do poziomu nauczania
 • przykładowe testy

Podczas kursu skupiamy się nad poszczególnych elementami egzaminu TELC, pogłębiając jednocześnie umiejętność pisania i komunikacji.

Część pisemna

 • umiejętność szybkiego czytania, rozumienia tekstu oraz wyszukiwania kluczowych informacji
 • opanowanie struktur gramatycznych oraz leksyki na poziomie B1 lub B2
 • zdolność rozumienia tekstu słuchanego oraz wychwytywania szczegółowych informacji
 • umiejętność napisania formalnego i półformalnego listu z uwzględnieniem z góry narzuconych punktów i sugestii; znajomość struktury listu

Część ustna

 • znajomość technik konwersacyjnych, aktywność
 • umiejętność doboru odpowiedniej strategii do realizacji otrzymanego zadania (przekonywanie, krytykowanie, wypytywanie)
 • dobór odpowiednich środków językowych
 • płynność wypowiedzi, prawidłowa wymowa i intonacja
Informacje o egzaminie TELC, organizowanym w naszej Szkole [czytaj więcej