zapisy test

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do egzaminu maturalnego.
Główny nacisk kursu postawiony jest na rozwijanie umiejętności czytania,
pisania, słuchania i mówienia. Słuchacze zdobędą zasób wyrazów
niezbędnych do porozumiewania się w poszczególnych grupach tematycznych.
Ugruntują także swoją znajomość gramatyki. Będą potrafili uzupełnić testy
leksykalno-gramatyczne, relacjonować wizytę np. u lekarza czy też udzielać porad.
Ponadto będą wypowiadać się w formie pisemnej lub ustnej na tematy dotyczące
świata współczesnego.

  • Program kursu obejmuje 60 - 120 godzin lekcyjnych
  • Zajęcia prowadzone 1 - 2 razy tygodniowo po 2 godziny lekcyjne
  • Grupy 6-8 osób
  • Podręcznik i inne materiały dydaktyczne GRATIS!