zapisy test

TELC (The European Language Certificates)

System egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WBT,będącą członkiem ALTE - stowarzyszenia europejskich organizacji, nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.

Certyfikat TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się czyli na kompetencje komunikacyjne, tak potrzebne w kontaktach prywatnych czy zawodowych.
Egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec.

Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego t.j.:

A1 - poziom początkujący (zerowy)
A2 - poziom podstawowy
B1 - poziom średniozaawansowany (niższy)
B2 - poziom średniozaawansowany (wyższy)

Dlaczego TELC?

  • Certyfikat TELC jest uznawany na arenie międzynarodowej, ponieważ jest świadectwem opanowania języka zgodnie z założeniami nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy.
  • Certafikat TELC uznawany jest przez szereg uczelni państwowych i niepaństwowych
  • Certyfikat TELC jest oficjalnie uznawany przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka. Certyfikat TELC jest na liście dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

O zasady udziału w egzaminie TELC, odbywającym się w Szkole Języka Rosyjskiego w Bydgoszczy pytaj w sekretariacie szkoły tel. 52-345 72 24 lub sekretariat@rosyjski.szkola.pl

Kurs przygotowujący do egzaminu TELC 

Zapraszamy na profesjonalne kursy przygotowujące do egzaminu TELC na poziomie B1 lub B2, organizowane w Szkole Języka Rosyjskiego w Bydgoszczy [czytaj więcej